Hiteles fordítás

Amit a hiteles fordításokról érdemes tudni – kérdések, válaszok

Mit jelent az, hogy egy fordítás hiteles?

Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük, amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat összefûzik az eredeti dokumentummal és általában címeres pecséttel látják el.

Mikor van szükség hiteles fordításra Magyarországon?

A közhiedelemmel és az Országos Fordítóiroda (OFFI) egyes munkatársai által terjesztett hírekkel ellentétben Magyarországon jogszabály csak néhány esetben teszi kifejezetten kötelezõvé hiteles fordítás készíttetését. Ilyen például a diplomahonosítás, a különbözõ anyakönyvi ügyek (születés, házasság, halál), vagy az államközi szerzõdések. Ha valamilyen magyar hatóságnak kell benyújtani fordítást, akkor annak gyakran hitelesnek kell lennie.
Számos hatóság azonban rugalmas a kérdésben, és elfogadja pl. a Nyelvi Centrum hivatalos formában készített, záradékolt fordítását is. Ezért érdemes elõzetesen érdeklõdnünk az illetõ hatóság ügyintézõjénél, milyen fordítást szeretnének.

Melyik fordítóiroda jogosult fordításhitelesítésre Magyarországon?

www.magyarorszag.hu internetes ügyfélszolgálati portál szerint (Hiteles fordítás az eljárásban):
"...Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvû hiteles másolatot - ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda (OFFI) készíthet."
Nos, jogszabály egy esetben rendelkezik eltérõen, nevezetesen a cégeljáráshoz szükséges iratok vonatkozásában:
„Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendõ adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történõ hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezõk is jogosultak.”
(A Kormány 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl.)

A fentiek szerint tehát a társasági szerzõdés, taggyûlési jegyzõkönyv, aláírási címpéldány, cégkivonat, stb. hiteles fordítására a Nyelvi Centrumnál is megrendelést adhat, ugyanis mi az ilyen jellegû feladatokat minden esetben szakfordítói képesítéssel rendelkezõ fordítókra bízzuk.

Ha Magyarországon hiteles fordításra van szükségem, csak az OFFI-hoz fordulhatok?

A cégeljáráshoz szükséges iratok (társasági szerzõdés, taggyûlési jegyzõkönyv, aláírási címpéldány, cégkivonat, stb.) kivételével (ld. az elõzõ bekezdést), sajnos igen. Bár több fordítóirodához hasonlóan mi is partneri kapcsolatban vagyunk az OFFI-val, így a hiteles fordítás vagy fordításhitelesítés a Nyelvi Centrumnál is megrendelhetõ, de az eljárás egészében több idõt vesz igénybe és nem olcsóbb, mintha eleve az OFFI-hoz fordul.

Az OFFI hitelesítési jogosultsága külföldre is kiterjed?

NEM! Ismét csak a www.magyarorszag.hu-t idézzük:
"...az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki. A külföldre irányuló hiteles fordítások tekintetében javasoljuk, hogy érdeklõdjenek az adott külföldi hatóságnál, hogy az milyen fordítást igényel."

A "biztonság kedvéért" nem célszerû-e mindig hiteles fordítást készíttetni?

Nem. A hiteles fordítások jóval drágábbak és hosszabb idõt vesznek igénybe, mint a hitelesítés nélküliek, amelyeket a versenyszféra bármely jogosult fordítóirodája, így a Nyelvi Centrum is elkészíthet.
Ezt egyre több bíróság, ügyészség, rendõrkapitányság is felfedezi és rendel tõlünk kifejezetten nem hiteles fordítást. Az önkormányzatok és egyéb szervek szintén széles határok között, saját hatáskörükben dönthetnek úgy, az adott ügy nem igényel hiteles fordítást. Ebben az esetben mindössze annyit kell tenniük, hogy a megrendelõn feltüntetik, nem hiteles fordításra van szükségük.

Elérhetőségeink

Cím: Pápa, Fő tér 24.

Telefon/fax: 89/311-923

Mobil: 70/418-08-56

E-mail: nyelvicentrum@globonet.hu

Web: www.nyelvicentrum.com

Skype: nyelvi.centrum.bt

MSN : nyelvicentrum @ compunet.hu