Minőségpolitika

Küldetésnyilatkozatunk, az intézmény képzési céljai:

 

A Nyelvi Centrum Bt. elkötelezett az általa megvalósított tanfolyamokon a felnőttképzésben résztvevők, a munkáltatók és a munkaerő-piaci igények által elvárt színvonalas képzések megvalósítása iránt. Intézményünk a piaci megrendelők és a résztvevők egyéni képzési szükségleteihez, előzetes tudásszintjéhez a lehető legteljesebb mértékben kíván alkalmazkodni.

A célok megvalósítását szolgáló elképzelések, a működés alapelvei, szerkezeti kultúra:

 • színvonalas tájékoztatással, minőségi, tervezési munkával, kiváló infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni a szakmai munkát

 • a képzések, a szakmai tudás és képességek fejlesztéséhez szakértői oktatói gárdát vonultatunk fel

 • biztosítani kívánjuk minden tanulni akaró, tanulásra kényszerülő ember számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá a kompetenciák megújítását és fejlesztését

 • olyan kommunikációs rendszert működtetünk, amely képzésben résztvevőket, az oktatókat, valamennyi partnerünket és az intézmény menedzsmentjét egyaránt szolgálja

 • a célok megvalósításának, a szolgáltatás nyújtásának folyamatában értékelő, önellenőrző, helyesbítő, megelőző tevékenységet végzünk a képzésben résztvevők és a partnerek mind tökéletesebb kiszolgálása érdekében

 • intézményünk dolgozóival közösen alakítjuk ki a folyamataink szabályozását, minőségirányítási rendszerünket, melyben foglaltakat véglegesítés után valamennyi munkatársunktól elvárjuk

A képzésben résztvevők a munkáltatók, a munkatársak, és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése.

Működésünk csak akkor lehet eredményes a felnőttképzés területén, ha messzemenőkig figyelembe vesszük a képzésben résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók igényeit.

Ennek érdekében:

 • nagy hangsúlyt helyezünk az érdeklődők képzési szükségleteinek, előzetes tudásszintjének felmérésére, egyéni tanrend kialakításának lehetőségét ajánljuk fel számukra – alkalmazkodva egyéb elfoglaltságaikhoz, haladási tempójukhoz

 • kapcsolatot tartunk munkáltatókkal, felajánljuk számukra dolgozók intézményünkbe történő beiskolázásának lehetőségét az igazán hatékony angol nyelvtanulás érdekében

 • oktatóink szakmai tudására, felkészültségére támaszkodunk képzési programjaink fejlesztése során és állandó kommunikációs kapcsolatban állunk velük minden vonatkozó kérdés, bennük megfogalmazódó igény tekintetében

 • egyéb munkatársaink igényeit, javaslatait is figyelembe vesszük a folyamatos szakmai fejlődés és a munkahelyhez kapcsolódó egyéni szükségleteik kielégítése érdekében

 • partnereink elégedettségét folyamatosan mérjük az általuk folytatott felnőttképzésre vonatkozóan

 

Az intézmény elkötelezettsége a szakmai követelmények teljesítése, a minőségirányítási rendszer, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt

A képzési és értékelési folyamatot a jogszabályi előírások szigorú figyelembevételével, a képzések szakmai tartalmát meghatározó képzési programban és az intézmény minőségirányítási rendszerében megfogalmazottak szerint végezzük, a folyamatot teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk, nemmegfelelőség esetén beavatkozunk.

Hisszük, hogy a szakmai munka színvonala, a képzésben résztvevők, a munkáltatók, a partnerek és dolgozóink elégedettsége folyamatosan növelhető, ennek érdekében a működési folyamataikat szabályozó minőségirányítási rendszerünket állandóan fejlesztjük, évente átvizsgáljuk, és a visszacsatolás érdekében az eredmények függvényében beavatkozásokat hajtunk végre mind a megelőzés, mind a fenntartható fejlődés érdekében.

Kelt: Pápa, 2015.06.01.

 

 

Unger Zoltánné

intézményvezető

Elérhetőségeink

Cím: Pápa, Fő tér 24.

Telefon/fax: 89/311-923

Mobil: 70/418-08-56

E-mail: nyelvicentrum@globonet.hu

Web: www.nyelvicentrum.com

Skype: nyelvi.centrum.bt

MSN : nyelvicentrum @ compunet.hu